SPOTKANIA MUZEALNE

Spotkania muzealne

 

- są to prelekcje, wykłady połączone z prezentacjami, pokazami, oraz w razie potrzeb elementami pogadanki związane z dziedzictwem kulturowym Żywiecczyzny.

Po zakończonej prelekcji słuchacze mają możliwość zadawania pytań.

Prowadzone są przez pracowników Żywieckiego Parku Etnograficznego poza jego terenem, na zaproszenie zleceniodawcy, w miejscu przez niego wskazanym.

 

Czas trwania spotkania: ok. 60 minut

 Cena przeprowadzenia prelekcji: 60 zł od grupy max. 20 osób. W przypadku większej ilości osób cena wynosi 3 zł od osoby.

 

Tematyka spotkań: 

           1. Osadnictwo

           2. Pasterstwo

           3. Gwara

           4. Stroje regionalne

           5. Folklor muzyczny

           6. Żywiecka sztuka ludowa

           7. Doroczne zwyczaje obrzędowe

           8. Tradycyjna obrzędowość rodzinna

           9. Od ziarna do chleba

           10.  Rzemiosło ludowe (m.in. kowalstwo, garncarstwo, zabawkarstwo)

           11. Historia i tradycje regionu

          12. Zaproponowany temat

 

© Witryna należy do Urzędu Gminy Ślemień. Wszelkie prawa zastrzeżone.